Huisreglement

Wij vragen onze klanten om zich aan de volgende regels te willen houden:

Aankomst: Gasten dienen zich bij aankomst te registreren aan de receptie. Bij het inchecken ontvangt u een kamersleutel, waarvoor een waarborg van €10.00 CASH gevraagd wordt. Bij het inleveren van de sleutel EN als er zich geen schade of hinder t.o.v. Lakeside Paradise of haar cliënteel heeft voorgedaan, krijgt u deze waarborg terug.

Ontbijt: Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8.30h en 10.30h. Eigen eten en drank zijn niet toegelaten op de volledige Lakeside site. Op de kamers is enkel water toegestaan.

Bezoek: Enkel betalende gasten van de jeugdherberg zijn welkom in de jeugdherberg. Mocht u toch bezoek willen ontvangen, kan u met deze mensen in ons clubhuis afspreken. Enkel geregistreerde en betalende mensen kunnen overnachten. Elke overtreding wordt beboet met een boete van 100 euro.

Nachtrust: houdt rekening met de andere gasten. Tussen 22.00h en 07.00h geldt volledige stilte.

Vertrek: De dag van vertrek dient u het bedlinnen af te trekken en op het bed te leggen. De kamers dient u te verlaten ten laatste om 11.00h. Bij het laattijdig inleveren van een sleutel (ten laatste om 11.00h) kan een extra overnachting worden aangerekend.

Alcohol, drugs en roken: Het gebruik van alcohol in de jeugdherberg en het gebruik van drugs op de volledige Lakeside Paradise site is niet toegestaan! Roken in de jeugdherberg is wettelijk verboden. (wetsbesluit nr. 8 van 25-11-2004). Bij overtreding en het niet respecteren van deze regels, bent u niet langer welkom en zullen wij uw verdere verblijf beëindigen. Het reeds betaalde bedrag is niet terugvorderbaar en een extra geldboete van € 100.00 zal worden aangerekend.

Milieubescherming: uit milieuoverwegingen verzoeken wij onze gasten zuinig om te gaan met water en energie. Doe de lichten uit bij het verlaten van de kamers.

Muziek: Houdt bij het gebruik van electronische media rekening met de andere gasten.

Schade: Bij schade aan de kamer moet dit gemeld worden aan het onthaal. De door u toegebrachte schade zal bij u in rekening worden gebracht. Ook bij extreme gevallen van bevuiling van de kamer zal dit in rekening worden gebracht. Bij overtreding en het niet respecteren van de normen van huishoudelijke orde en hygiëne, bent u niet langer welkom en zullen wij uw verdere verblijf beëindigen.

Brand: Het gebruik van vuur of kaarsen is ten strengste verboden in de kamers. In geval van brand, volg de vluchtroutes (aanwezig in de kamer). Het onklaar maken of onnodig in werking stellen van brandmeldsystemen heeft een boete van € 450.0 tot gevolg. De nooddeur is enkel te gebruiken in noodsituaties. Elk misbruik wordt beboet met € 100.00.

Diefstal: Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter. Lakeside Paradise is niet aansprakelijk.

Enkele telefoonnummers: urgentie 112 / Politie: 101 / Medisch: 100 / Anti-gif centrum: +31 (0)70 245 245

Bij overtreding van de huisregels behoudt Paradise Sleep Inn zich het recht de betreffende persoon of personen de toegang tot de jeugdherberg te ontzeggen!!

Minderjarigen: Wij behouden ons het recht om minderjarigen te weigeren in onze jeugdherberg zonder begeleiding van een meerderjarige. Vanaf 16 jaar kan een overnachting worden toegestaan, op voorhand dat de minderjarige in het bezit is van een schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke voogd met vermelding van het adres en een telefoonnummer waarop wij bij problemen de ouders en/of wettelijke voogden kunnen bereiken.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Ontvang het Lakeside Paradise nieuws in je mailbox!